FMS Day 457

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับพี่ๆชาว G2K ภารกิจของผมมีดังนี้ครับ
- ช่วงเช้า แก้ไข วารสาร FMS Magnet ได้บางหน้า

- ช่วงบ่าย มีอบรมการใช้ระบบ TOR Online ของทางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นผู้บรรยาย และสอนการใช้งานระบบนี้

 หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับ >>> https://tor.psu.ac.th/

- เพิ่ม Icon  การใช้งาน TOR Online ไปในหน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ ครับ
  www.fms.psu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)