​คุณค่าครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ กทม. จัดการประชุม กลยุทธการขับเคลื่อนนโยบาย การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ และเชิญผมไปพูดเรื่อง คุณค่าครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑

          จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ 

วิจารณ์ พานิช

๓ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พูดให้ฟัง ทำให้ดูเป็น อยู่ให้เห็น
สงบเย็นให้สัมผัส วัดกันด้วยใจ
ใครคือครู ครูคือใคร ใช่..คนสำคัญ

(เพลงแรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

https://www.youtube.com/watch?v=THR0w4NMaDU

ขอบพระคุณครับอาจารย์