​มุมมองนานาชาติ เรื่องพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม

          ตามที่ได้เล่าแล้วในบันทึกก่อนหน้า มีการประชุม The 1st Engagement Thailand Annual Conference :“University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand” เชียงใหม่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

          ผมได้รับเชิญให้พูดเรื่อง An International Perspectives on University Engagement ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ 

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ส.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)