ความรู้ที่ได้รับจากการทำโปรเจค E-Commerce

  1. ได้ทราบชื่อต้นไม้มงคลต่างๆที่นำมาขาย
  2. ได้ทราบถึงวิธีการซื้อขายผ่านทางเว็บไซด์
  3. ได้ทราบวิธีการสร้างเว็บไซด์ขายสินค้าของตนเอง
  4. ได้ใช้ทักษะการพูดโน้มน้าวใจเพื่อให้ผู้อื่นมาสนใจสินค้าของตนเอง
  5. ได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตายิ่งขึ้น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความคิดเห็นกับผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรเจค การจัดการความรู้ความเห็น (0)