ภาควิชาประมง คณะเกษตรฯ มข.สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ

ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบพันธุ์ปลาเบญจพรรณ ให้ตัวแทนจาก อบต. เทศบาลและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปล่อยในสระน้ำสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่

            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองหัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หมวดประมง ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 40,000 ตัว ให้กับนายประเวช ศรีวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะหนองสะแบง ตำบลกุดเพียขอม พื้นที่ประมาณ23 ไร่ นอกจากนี้ยังได้มอบให้ตัวแทนจากเทศบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และนายสุนีย์ ปรีชา บุคลากรจากคณะเกษตรศาสตร์ รายละ 40,000 ตัว เช่นเดียวกัน เพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะ และสระน้ำส่วนตัวตามลำดับ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ของแต่ละแห่ง

           ระเบียบ สาขวา ข้อมูลข่าว/ภาพ
           กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)