แผนงานคร่าวๆ..เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ระบบธุรกิจ “วัตถุโบราณมรดกไทย”

แผนงานสามระดับในการพัฒนาองค์ความรู้ระบบธุรกิจ “วัตถุโบราณมรดกไทย”

ระดับปริญญาตรี

สรุปบทเรียน และองค์ความรู้ที่มี ในด้านต่างๆ

ระดับปริญญาโท

สำรวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ ทางเลือก ทางออก ของระบบธุรกิจ มรดกไทย

ระดับปริญญาเอก

ศึกษาหาทางเลือกในการพัฒนา สร้างความโปร่งใส และเชื่อมโยงระบบตลาด เพื่อความชัดเจน เป็นธรรม และยั่งยืน

ที่แต่ละระดับ ก็สามารถแตกประเด็นย่อยๆ ทั้งในแนวระดับ และแนวดิ่ง ได้อีกมากมาย ตามความถนัด ความชอบ และความจำเป็นของการบริหารจัดการ

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารธุรกิจ “มรดกไทย” ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ดีกว่าเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตั้งหัวข้อวันนี้ อ่านแล้วยังงงๆอยู่ครับ อาจารย์.."วัตถุโบราณมรดกไทย" ความหมายมันครอบคลุมหลายอย่างครับเช่น เป็นจำพวกไหน..? ถ้วยชามรามไห, ลูกปัด, ของใช้โบราณ, พระพุทธรูป, พระเครื่อง ฯลฯ อยากจะให้อาจารย์เจาะจงลงไปเลยครับว่า เป็นจำพวกไหน..? แล้วที่จะเอามาทำเป็นธุรกิจนั้น เป็นอย่างไร..? เช่นซื้อไปส่งออกหรือ..เป็นการสะสมส่วนตัว เป็นความสุขส่วนตัว เป็นต้นครับ..อีกอย่างคนที่จะศึกษานั้น ที่สำคัญต้องเป็นคนที่มีใจรักทางด้านนี้ด้วยครับเช่น รู้ว่าเป็นศิลปะแบบไหน ควรจะอนุรักษ์อย่างไร..? เป็นต้นครับ..เท่านี้ก่อนนะครับ..เดี๋ยวจะว่าผม แหม..มาเป็นชุดครับ..อิอิอิอิ..

กลางๆไว้ก่อนครับ

เขียนเมื่อ 

จะจัดหลักสูตรทางการศึกษาเลยหรือครับอาจารย์ ถ้าทำได้มันก็ดีครับเพราะทำให้มีหลักเกณฑ์มากขึ้น ในระดับป.ตรีก็เรียนรวมทุกอย่างโดยให้รู้ตั้งแต่ปูมหลังและระดับอายุ ซึ่งระยะเวลา 4 ปี ก็คงเรียนได้ครอบคลุมกับที่ท่านธรรศกล่าวอ้างถึง จบแล้วก็สามารถทำงานได้จริงเหมือนกัน อย่างน้อยก็ไปอยู่กรมศิลปากร ในช่วงแรกก็ไปแปะติดกับพวกเรียนโบราณคดีก่อน ส่วนป.โท ก็น่าจะสอนลึกในเชิงธุรกิจและการตรวจสอบและการกำหนดราคากลาง ป.เอกก็น่าจะเป็นวิธีการสร้างวัตถุโบราณปลอมหรือการจำลอง เพื่อให้เท่าทันในวัตถุโบราณทำเทียมเหล่านั้น ไม่ทราบว่าผมเข้าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเปล่า....สวัสดี

ใช่ ครับวัน หลังจะ เชิญ มาให้ ความ เห็น ครับ