ปฐมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3/10/2557

การปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นครั้งสตุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 หลังจากที่ดิฉันได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาแล้วหนึ่งเทอม ทำให้ดิฉันมองภาพหลายอย่างออกมากขั้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว การเตรียมการสอน การเตรียมสื่อการสอน และการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน

การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อนนักศึกษาแต่ละเอกได้มีการจัดนิทรรศการสื่อการการของเอกตนเอง และได้มีการสนทนาวิธีการสอนให้ฟังอย่างทั่วถึงทำให้การมาปฐมนิเทศครั้งนี้มีประโยชน์กับดิฉันมาก ดิฉันจะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้นำมาปรับใช้ในการฝึกสอนเทอมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)