วันที่ 3 ตุลาคม 2557 การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 1/2557

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 1/2557

เป็นการนิเทศครั้งใหญ่ที่ทุกคนได้มารวมตัวกันและแชร์ประสบการณ์ที่แต่ละสาขาได้พบเจอ การจักบู๊ดของแต่ละบู๊ด น่าใจมาก บางสาขาจัดได้ดีมาก และในแต่ละเอกที่ได้นำเสนอไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เจอมาเหมือนกัน คุยกันสนุกสนาน และได้ความรู้ของแต่ละสาขาวิชานัน ๆ ข้อแตกต่าง การสอน เทคนิควิธีการสอน และการแก้ไขปัญหา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)