การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพประจำอำเภอหางดง 15/07/2557

วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางอำเภอหางดงได้มีการจัดงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนวัดศรีสว่างจึงถือโอกาสนี้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต่างต่าง ๆ อย่างมาก เช่น การเย็บตุ๊กตา การตกแต่งเปลือกไข่ และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ใช่มีแต่นักเรียนเท่านั้นที่ได้ฝึกอาชีพ ครูที่พามาอย่างดิฉันก็ได้ใช้โอกาสนี้ฝึกอาชีพไปในตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)