การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาทิตย์ที่ 8 วันที่ 8/07/2557

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาทิตย์ที่ 8 วันที่ 8/07/2557

- ดุแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า

- ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคอมพิวเตอร์

- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)