การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาทิตย์ที่ 7 วันที่ 4/07/2557

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาทิตย์ที่ 7 วันที่ 4/07/2557

- ดุแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า

- ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์

- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.1 แทนคุณครูวาสนา

- ช่วยธุรการพิมพ์เอกสาร

- ดูแลนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)