วัน อังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 วันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย ในวันภาษาไทยกิจกรรมจะมีการประกวดการแต่งกาย การตอบคำถาม และการเขียนตามคำบอก เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หน้าที่ ได้รับมอบหมาย คือ ฝ่ายสถานที่ การเตรียมงาน และถ่ายภาพ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความร่วมมือของเด็กในเรื่องการช่วยงานครู

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)