วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันวิทย์ทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 วันวิทยาศาสตร์

ดิฉันและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ช่วยกันจัดเตรียมงานวิทยาศาสตร์ และแต่ละคนได้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนชั้นมัธยมได้นำโครงการวิทย์มาโชว์ ซึ่งแต่ละชั้นทำได้ดีมาก โครงการน่าสนใจ ให้น้อง ๆ ประถมได้ชม และมีกิจกรรมต่าง ๆ มีเกมให้นักเรียนเล่น และน่าสนใจ เช่น ฐานไข่เด้งดึ่ง สีเริงระบำ นักเรียนจะชอบฐานนี้มาก ๆ ถ้าเด็กหน่อย ก็จะชอบฐานทำร่ม และในกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการแข่งขันครื่องบินเล็ก

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรม science show


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตองทำการเปิดพิธี

 

การทำแซมพูโครงการวิทย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การทำ สบู่มะขามน้ำผึ้ง โครงการวิทย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ฐานขวดเป่าลูกโป่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)