สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 23/06/2557

สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 23/06/2557

กล่าวถึงยาเสพติดทุกคนคงรู้ดีว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยังไว้ใจไม่ได้กับสังคมปัจจุบัน เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง เป็นวัยที่ติดเพื่อน ถ้าเลือกคบเพื่อนดีก็ดีไปแต่ถ้าหากเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกชักจูงให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การเดินรณรงค์ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงร่วมใจกับเทศบาลตำบลหารแก้วเดินรณรงค์ให้วัยรุ่นตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)