วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 วันภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 วันภาษาไทย

ซี่งเมื่อวานที่ผ่านมาดิฉันได้เตรียมงานวันภาษาไทยกับเพื่อน ๆ นักศึกษา ได้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ  และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน การประกวด ร้องเพลง แต่งกลอนวันภาษาไทย แต่ตัวด้วยชุดไทย การคัดลายมือ เขียนตามคำบอก ใบ้คำ และในเวลา 09:00 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอง นาย นิรันทร์ คำวงค์ปินได้เปิดพิธี วันภาษาไทย และได้กล่าวถึงวันภาษาไทย และได้ให้โอวาสแก่นักเรียน จากนั้นก็ดำเนินกิจกรรม การแข่งขัน การใบ้คำ และเขียนตามคำบอก ชึ่งในการทำกิจกรรมนักเรียนมีความสนุกสนานกันมาก จากนั้นเป็นการประกวดการแต่งชุดไทย งามอย่างไทย นักเรียนแต่ละคนแต่ชุดไทยกันอย่างสวยงาม ไม่ใช่แค่นักเรียนแต่ครูก็ด้วยใส่ชุดไทยมาแข่งกัน แต่ละคนสวยงาม แต่นักศึกษาไม่ได้แต่เพราะมัวเตรียมงาน


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)