ฟังธรรม

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนจัดกิจกรรมวันพระในโรงเรียน....วันนี้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ฟังเทศนาธรรม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)