กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดร่ำเปิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดร่ำเปิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

วันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมพานักเรียนมาเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดร่ำเปิง จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนทุกคนตื่นเต่นมากที่ได้ออกนอกสถานที่

ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนค้างคืนเป็นจำนวนสองคืน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมะ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบและการเดินจงกลมและสวดมนต์ สำหรับนักเรียนที่ชั้นเล็ก ๆ ป.4- ป.6 ให้นั่งไม่นานเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ตัวเล็กมาก นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมมาก ไม่มีแต่เพียงนักเรียนเท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมครูที่ไปดูแลนักเรียนก็ปฏิบัติด้วย เครื่องแต่งกายเป็นชุดนุ่งขาวห่มขาว งานนี้ทุกคนได้บุญไปตาม ๆ กันเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)