วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 30/06/2557

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 30/06/2557

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนแต่งกายลูกเสือเรียบร้อย เพื่อจะไปเดินสวนสนามพร้อมกันที่จุดนัดหมายเทศบาลตำบลหารแก้ว วันนี้อากาศเป็นใจมากอากาศไม่ค่อยร้อยฝนไม่ตก วันนี้นักเรียนเดินสวนสนามได้พร้อมเพียงมาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)