งานอำลาครูเกษียณ ครูยุธทพงษ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง 30/09/2557

คุณครูยุธทพงษ์ท่านคือครุที่เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเดินนทางมาโรงเรียนท่านไม่เคยมาหลังเจ็ดโมงครึ่ง คำพูดคำจาสุภาพอ่อนหวาน เป็นมิตรกับทุกคน และสุดท้ายที่สุดท่านหวังจะให้นักเรียนที่ท่านสอนเป็นคนดี เนื่องในโอกาสนี้ทางนักศึกษาได้ฟ้อนที เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก้ครูผู้เกษียณ และการแสดงของนักเรียนอีกมากมาย งานนี้เป็นงานที่แฝงไปด้วยความผู้พัน ความรักและความเคารพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)