ชีวิตของคนเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเอง  ชีวิตที่ผ่านไปแล้วหากว่ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้  คนไทยใจดีย่อมให้โอกาสคนที่ผิดแล้วกลับตัวใหม่เสมอ