กิจกรรม ... สนุก ๆ

                    เป็นอีกวันหนึ่งที่มีกิจกรรมสนุก ที่นักเรียนได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความสนุกอย่างมากมาย กับค่ายวิชการของโรงเรียนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)