คุมสอบปลายวันแรก.............

วันที่ 1 ตุลาคม วันสอบปลายภาควันแรก 

ดิฉันคุมสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นักเรียนตั้งใจสอบมาก แต่ส่วนมากจะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ ต้องอ่านให้นักเรียนฟัง

นี้................เป็นผลงานที่นักเรียนทำ 

เขียนอะไรมาก็ไม่รู้


สะกดผิดๆ ถูก ๆ 5555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ นางสาวจริยา ปันแก้วความเห็น (0)