วันคล้ายวันเกิด พระสงฆ์ วันโป่งน้อย

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพระสงฆ์ คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อยและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ร่วมมุฑิตาจิต

ร่วมอวยพร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)