บันทึก กิจกรรมการฝึกซ้อมร้องเพลงโชว์จิตลีลาให้ครูเกษียณอายุในโรงเรียนพุทธิโศภน (26/09/57)


ในงานเกษียณอายุของครูในโรงเรียนพุทธิโศภนจะมีการแสดงของครูในโรงเรียนทุกคนในปีนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนได้ลงความเห็นว่าจะขับร้องเพลงประสานเสียงที่มีความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับอาชีพครู คือเพลงรางวัลของครู ทุกเย็นจะมีการนัดซ้อมร้อง

เพลงรวมกันทุกคนในห้อง กอท. มีการแจกเนื้อเพลงช่วยกันฝึกช่วยกันจำเนื้อเพลง เพื่อที่ถึงวันจริงทุกคนจะได้ร้องได้ทุกคน หลังจากที่ทุกคนจะเนื้อร้องได้ ก็ฝึกร้องตามทำนองและหาคีย์ในการร้องของตนเองเพื่อให้เพลงที่ออกมาฟังแล้วไฟเราะและมีความหมายลึกซึ้ง แยกกันร้องประสานเสียงหญิง ชาย โดยในวันจริงทุกคนจะได้มีส่วนร่วมทุกคนเพื่อเป็นของขวัญให้คุณครูที่เกษียณอายุได้มีความทรงจำดีๆ และความประทับใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)