บันทึก กิจกรรมการคุมสอบ (27/09/57)

ในการสอบปลายภาคของโรงเรียนพุทธิโศภนภาคเรียนนี้ ได้มีคำสั่งจากทางโรงเรียนพุทธิโศภนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน รับหน้าที่ในการคุมสอบนักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ หรือตามครูพี่เลี้ยงของใครของมัน สอบปลายภาคปีนี้นับว่าโรงเรียนพุทธิโศภนมีกำหนดการสอบก่อนปีก่อนๆและก่อนโรงเรียนอื่น ดิฉันได้มีโอกาสคุมสอบในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ใช้เวลาในการสอบ 3 วัน คือวันที่ 24-26 สอบทั้งวัน นักเรียนมาโรงเรียนและเลิกเรียนตามปกติ มีทั้งสอบในตารางและนอกตาราง ส่วนในของดิฉัน

สอบนอกตาราง โดยใช้โปรแกรม CP คือเมื่อสอบเสร็จแล้วกรอกคะแนนได้เลย แต่มีปัญหาคือ ต้องลงโปรแกรมทุกครั้งเพราะคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนได้ล๊อค drive D ไว้ กิจกรรมการสอบและการคุมสอบได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน มีทั้งปัญหาและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ทำให้เรามีความพร้อมในการไปเป็นครูจริงๆมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)