บันทึก กิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเขียงใหม่ (26/08/57)

<p style="text-align: center;"></p><p>ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีการแบ่งนักเรียนไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์ตามสายชั้น คือวันจันทร์ที่ 19 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 วันอังคารที่ 20 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 วันพุธที่ 21 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2ดิฉันได้มีโอกาสไปควบคุม</p><p>ดูแลนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกำหนดการนั้นทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 7 นาฬิกา เพราะรถจะออกเวลา 7.30 น. นักศึกษาทุกคนจะมีรถในกำกับการดูแลของตนเองคนละคันเพื่อดูและนักเรียนขณะเดินทาง เมื่อไปถึงสถานที่จัดงานก็เรียกนักเรียนจัด</p><p>แถวแบ่งกลุ่มการรับผิดของใครของมัน จากนั้นก็พานักเรียนเข้าไปในงาน ดูงานตามบูทต่างๆ ที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนและครูมากที่สุดก็เห็นจะเป็นช้างแมมมอสจำลองเท่าขนาดจริง มีทั้งการฉายภาพยนต์ 4D สร้างความตื่นเต้นตื่นตาให้กับคนที่เข้าไปดูงาน </p><p>ในการควบคุมดูแลนักเรียนนับว่ายากเพราะคนเยอะและนักเรียนแต่ละคนมีความสนใจต่างกัน เพื่อไม่ให้เด็กหลงและไม่ปิดกั้นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก ครูเลยนัดหมายให้เด็กไปดูกิจกรรที่สนใจได้ แต่เมื่อถึงเวลาให้มาเจอกันที่จุดแรกที่นัดกันไว้ กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเหนื่อยและสนุกเด็กนักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์การมากมาย </p><p style="text-align: center;">
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)