บันทึก การจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ (31/08/57)


การจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ เป็นการจัดสถานที่เพื่อรองรับแขกที่จะมางานเลี้ยงต้องรับ ซึ่งต้องจัดโต๊ะในลักษณะของโต๊ะจีนประมาณ 30 โต๊ะโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชายต้องช่วยกันขนโต๊ะ ขนเก้าอี้จากห้องต่างๆมารวบรวมไว้ที่ห้อง

ประชุมเชษฐา ส่วนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผู้หญิงก็ช่วยกันปูผ้าปูโต๊ะ คลุมผ้าเก้าอี้ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ที่แขกที่มาในงานจะต้องเอามาลงทะเบียน มีการจัดเตรียมสติ๊กเกอร์ลำดับหมายเลขของขวัญที่แขกเอามาลงทะเบียนเพื่อจะได้

จัดหมอบตามลำดับ ในส่วนของการแสดงก็ได้มีการซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาแสดงและต้อนรับแขกที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ นักเรียนจะแต่งตัวในแบบของประเทศต่างๆในอาเซียน จัดเตรียมงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็เพื่อความเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนนักศึกษาทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)