บันทึก อาทิตย์สอนแทนครูพี่เลี้ยง (15/09/57)


ในสัปดาห์ที่ครูพี่เลี้ยงต้องไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการหมอบหมายงายให้สอนแทน 1 สัปดาห์ ซึ่งครูพี่เลี้ยงอธิบายงานให้รับผิดทั้งการสอนแทนและการดูแลห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพุทธิโศภน ทำให้รู้ว่าใน 1 วันนั้น ถ้าการเป็นครูจริงจะต้องสอน

ทั้งหมด 4 ชั่วโมง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นงานที่หนักมากในแต่ละวัน ทำให้รู้ซึ้งถึงการเป็นครูที่ต้องรับผิดชอบการสอนหลายๆสายชั้น แต่ก็ทำให้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์การสอนให้มีทักษะที่แน่นขึ้น เพราะการสอนหลายสายชั้นแต่ละชั้นการควบคุมชั้นเรียนต่างกัน ด้วยอายุและวุฒิภาวะของเด็ก บางห้องดีบางห้องดื้อปะปนผสมกันไป ทำให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับนักเรียนได้หลากหลายรูปแบบ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)