ภาพสวย ๆ

                  วิชา การเกษตร ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องมีรูปที่เกี่ยวกับ เกษตร สำหรับได้เอารูปภาพที่เป็น วิว รูปนา จากบ้านผมมาให้นักเรียนดู ซึ่งเป็นรูปนาที่นักเรียนไม่ค่อยเห็น ขนาดผมสอนนักเรียน ผมถามนักเรียนว่า "นักเรียนเคยเห็นนาแบบนี้ใหม นักเรียนตอบว่าไม่เคย แล้วครูก็บอกว่ารูปนาพวกนี้นะเป็นนาที่บ้านครู นักเรียนก็ไม่เชื่อ สำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งนักเรียนค่อยเห็นแต่นาที่เป็นพื้นราบ และที่สำคัญนักเรียนยังบอกว่าการเกษตรนั้น เป็นกระูภูมิใจมากครับ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)