จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแสดงของชมรม To Be Number One

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อที่จะได้ใช้ในการแสดงของนักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม มีการจัดทำป้ายโดยใช้กระดาษตัดเป็นตัวอักษรทับกันสองสีเพื่อนให้เป็นกรอบของตัวหนังสือ และใช้กาวติดตัวอักษรที่เป็นกระดาษเข้ากับแผ่นป้ายที่เป็นผ้า หลังจากนั้นก็ใช้ด้ายเย็บติดโดยรอบอีกที เพื่อความแข็งแรงมั่นคง


และอีกส่วนหนึ่งคือทำดอกไม้ที่ใช้ประดับบนศีรษะของนักแสดง ในงานนี้คณะครูที่รับผิดชอบและนักศึกษาฝึกสอยก็ได้ช่วยกันทำภายในช่วงเย็น กว่าจะเสร็จก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับ แต่ก็สามารถทำจนสมบูรณ์ได้ภายวันเดียวครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)