บันทึก กิจกรรม English for today (08/07/57)

กิจกรรม English for today นี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตอนเช้าหน้าเสาธงของวันอังคารเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้น ซึ่งจะมีคำศัพท์มานำเสนอวันละคำ โดยมีตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอ อ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของคำหรือประโยคภาษาอังกฤษให้นักเรียนที่เหลืออ่านออกเสียงพร้อมกัน และพูดความหมายพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่มีมาทุกเทอมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมนักเรียน เข้าสู่อาเซียนนอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาอื่น ๆ อีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)