บันทึก พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 วันที่ (03/07/57)

งานพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงเช้ามีการจัดเตรียมสถานที่ คือโต๊ะพิธีการ นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ก็ต้องมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้สำหรับประธานในพิธีและคณะครูท่านอื่น ๆ หลังจากที่มีการ

เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า นักเรียนชั้นอื่นแยกย้ายกันเข้าเรียนตามปกติ จะมีแต่ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จะต้องอยู่ทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือรุ่นพี่และลูกเสือรุ่นน้อง การเดินขบวนมี


การฝึกซ้อมก่อนวันจริงประมาณ 1 อาทิตย์ เมื่อลูกเสือสามัญเดินขบวนสวนสนามเสร็จก็มีการเปิดพิธี ประธานกล่าวให้โอวาท ลูกเสือสามัญปฏิญาณตน หลังจากนั้นเสร็จพิธี พิธีนี้จะใช้เวลาในช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายก็ปล่อยนักเรียน เรียนตามปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)