บันทึกกิจกรรมวันสุนทรภู่ (26/06/57)

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพุทธิโศภนโดยกลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนได้รู้จักตัวละครต่าง ๆ ในวรรณคดีไทย ที่สุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์ มีการเดินแบบโชว์ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีทั้งในส่วนของครู ในส่วนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียน นับว่าเป็นที่สนใจของนักเรียนทุกคนเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้นยังมีประกวดร้องเพลงของนักเรียนชั้น ป.6 นับว่ากิจกรรมในวันนี้สร้างทั้งความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)