บันทึก ถวายเทียนพรรษา 9 วัด (10/07/57)

ในกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาในปีนี้ ก่อนจะถึงวันเช้าพรรษาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นนำเทียนพรรษาไปถวายวัด โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปถวายเทียนที่วัดเจ็ดลินก็จะมีพระอาจารย์มาให้พร และหลังจากนั้นก็ถ่ายรูป

ภาพกิจกรรมเก็บไว้เป็นที่ระทึก ในระหว่างการถวายเทียนพรรษานั้นได้บังเอิญเจอคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ที่นำเทียนมาถวายเช่นกัน ในระหว่างการเดินไป และเดินทางกลับนั้นคณะครูแต่ละคนก็ช่วยกันในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนตอนข้ามถนน ตอนเดินทาง กิจกรรมนี้ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงธรรมะ ศาสนาและวันสำคัญทางศาสนามากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)