บันทึก กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน ชั้น ป.3 (09/07/57)

 

ในกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในตอนเช้าจะมีพระอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ การปลูกฟังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพุทธิโศภน เพื่อให้สอดคล้องกับที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

สุจริตด้วยศิลธรรม ที่ห้องประชุมเชษฐา โดยนักศึกษาฝึกสอนที่รับผิดชอบในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาช่วยกันกำกับดูแลนักเรียนขณะรับฟังบรรยายให้ความรู้จากพระอาจารย์


หลังจากนั้นในตอนบ่ายก็มีกิจกรรมเรียนรู้ค่ายคุณธรรมนอกสถานที่ ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดเจ็ดลิน ในการเดินไปวัดเนื่องจากวัดอยู่บริเวณใกล้โรงเรียน จึงนำนักเรียนเดินไปเป็นแถวแบ่งกลุ่มตามห้อง เพื่อไปศึกษาสถานที่ทางศาสนาที่วัดเจ็ดลิน เมื่อไปถึงวัดก็จะมีพระอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา และประวัติของวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)