20/09/57 ภาษาอาเซียน

20/09/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถว

-ภาษาอาเซียน(พม่า)

-เวณบันได

-กรอกข้อมูลนักเรียน

-สอนชั้น ป.6

-พักเที่ยงกินข้าว

-สอนนักเรียนชั้น ป.5

-กรอกข้อมูลนักเรียนต่อ

-สอนคอมนักเรียนเพื่อไปแข่ง

-เซ็นชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)