บันทึก พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนพุทธิโศภน (12/06/57)

พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 โรงเรียนพุทธิโศภน นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายในชุดนักศึกษาถูกระเบียบทุกคน แต่ละคนแยกกันไปคุ้มชั้นเรียนในความผิดชอบของตัวเอง ในส่วนของดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เพราะทุกชั้นเรียน


ต้องจัดระเบียบแถวในการเข้าทำพิธีไหว้ครูหน้าเสาธง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ให้ความรู้และวิชาพิธีไหว้ครูนั้นประธานนักเรียนได้นำร้องเพลง ปาเจรา ต่อด้วยเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นนำพานไหว้ครูมามอบให้แก่ครู เสร็จแล้วนักเรียนทุกคนนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูในแต่ละระดับสายชั้นของตนเอง แบ่งไหว้ที่ละระดับชั้นและทีละห้อง หลังจากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งคณะครูและนักเรียน เป็นอันเสร็จพิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)