บันทึก กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ (06/08/57)

ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี นักเรียนทุกคนต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมาตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 ชุด ทั้งครู นักเรียน นักศึกษาต่างก็จัดเตรียมมาใส่บาตรทุกคน กิจกรรมเริ่มขึ้นในตอนเช้าหลังจากเข้าแถว

เคารพธงชาติเสร็จและแบ่งนักเรียนตามสายชั้นตามห้องเพื่อให้นักเรียนมาใส่บาตรทีละห้อง เพื่อความเป็นระเบียบวินัยง่ายต่อการควบคุมกำกับดูแลนักเรียน เมื่อนักเรียนและคณะครูใส่บาตรเสร็จก็ร่วมกันรับพรจากพระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีทุกอย่างแล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน หรือคนที่ว่างไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนก็มาช่วยกันแยกอาหารตามประเภทเพื่อนำไปบริจาคให้โงเรียนและวัด

ที่ขาดแคลนในสถานที่ต่างๆ มาม่า นม น้ำ ข้าวของเครื่องใช้ แยกไว้ตามถุงเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปบริจาค เป็นกิจกรรมที่ดีส่งสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาทำบุญร่วมกันในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)