ตัวแทนรับทุนจากเทศบาล ต.สุเทพ

วันนี้โรงเรียนโป่งน้อยก็ได้โอกาสพิเศษที่ทางเทศบาลมอบทุนการศึกษาให้

และขอขอบคุณที่คอยช่วยเหลือเด็กโป่งน้อยโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่คนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)