บันทึก กิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องประชุมอาคารเชษฐา (05/07/57)


ในการจัดกิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ได้มีการจัดสถานที่บริเวณห้องประชุมอาคารเชษฐาทั้งด้านในและด้านนอกห้องประชุม ข้างในมีการจัดป้ายนิเทศโชว์ผลงานและกิจกรรมนักเรียน

ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 และโต๊ะรับประทานอาหารของครู ส่วนด้านนอกนั้นมีการป้ายนิเทศต้อนรับครูจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ที่ให้เกียรติ์มามอบเข็มยุวกาชาดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรับประทานอาหารร่วมกันสำหรับครูทั้ง 2 โรงเรียน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)