Best Practice

                                                                                   มาตามนัด

               เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลดีในระดับหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมักคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก เรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ทำให้ไม่ชอบเรียน และนักเรียนบางส่วนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวยากรณ์หรือเรื่องคำศัพท์ นักเรียนมักจะจำและบอกความหมายคำศัพท์ไม่ได้ ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้

               จากสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมา ทำให้ต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขและจำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง จึงนำเกมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เรียกเกมนี้ว่า “มาตามนัด” เพราะมีรูปแบบและกติกาการเล่นเหมือนเกมโชว์ทางโทรทัศน์รายการหนึ่ง ที่มีการแข่งขันทายภาพที่เพื่อนวาด ว่าเป็นรูปอะไร โดยครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม แล้วให้แต่ละทีมสลับกันส่งตัวแทนมาวาดรูปตามฉลากที่จับได้ ส่วนมากจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม เพราะจะถ่ายทอดเป็นภาพวาดได้ง่าย เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ สัตว์ ผลไม้ อาหาร สิ่งของ กีฬา สถานที่ เป็นต้น เมื่อเพื่อนที่เป็นตัวแทนเริ่มวาดรูป เพื่อนที่เหลือทั้งสองทีมสามารถทายคำศัพท์ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เพื่อนวาดรูปเสร็จสมบูรณ์ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทายภาพเท่านั้น ทีมใดทายได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน สุดท้ายแล้วทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่า ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะ จากนั้นให้นักเรียนบันทึกคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ลงสมุดเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

               จากการที่ได้นำเกมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถจำคำศัพท์ง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น โดยเฉพาะคำที่นักเรียนเป็นผู้วาดหรือคำที่นักเรียนเป็นผู้ตอบถูก นักเรียนจะเกิดความประทับใจ สนุกสนานในการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษอีก ครูผู้สอนก็มีความสุขเช่นกัน ที่เห็นนักเรียนส่งเสียงตะโกนแข่งกันทายคำศัพท์ หรือวิ่งมาหน้าห้องเพื่อให้เห็นภาพที่เพื่อนวาดชัด ๆ แสดงอาการดีใจเมื่อทีมของตนตอบถูกและได้คะแนน พฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งทำให้ครูทราบว่าการนำเกมมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ทำให้เด็กได้ความรู้และเรียนอย่างมีความสุขจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน aarความเห็น (0)