วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันสมัครบล็อค เพราะว่า รองเขต ยกดิฉันเป็นตัวอย่างเรื่องการทำบล็อค คุยในบล็อค