วราภรณ์ 6

  ติดต่อ

วันนี้ได้รับมอบหมายให้หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ  อาหาร  การออกกำลังกาย ยารักษาโรค  สมุนไพรใกล้ตัวต่าง ๆ เป็นต้น  ให้หาเป็นข่าวหรือบทความแล้วสรุปนำมาสร้างเป็นงานแต่ละชิ้นขึ้นมาใหม่ในแต่ละข่าวหรือบทความ  เพื่อนำงานชิ้นไปกล่าวหรืออ่านในการออกอากาศกระจายเสียงของ ห้องเสียงตามสายซึ่งจะออกอากาศทุก ๆวัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ08.45 -09.30 และ 12.00 - 13.30 น. การออกอากาศแบ่งเป็นการเปิดเพลง  การอ่านข่าว  และการยืดเยียดร่างกายในโต๊ะทำงาน การทำงานชิ้นนี้ สามารถหาและสรุปส่งได้ทั้งหมด 20 ชิ้น และวันนี้เวลา 16.00น. ได้ร่วมกิจกรรม    "โครงการ  9   เดินสาสุข  9999 "  โดยได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมอนามัย โดยมีประธานเข้าร่วมงานคือ    นายแพทย์มงคล  ณ สงขลา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นการเดินเพื่อสุขภาพ เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรกับอีก 400เมตร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ วราภรณ์ 4641870007

หมายเลขบันทึก: 57704, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:16:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกประจำวัน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)