งานชิ้นแรกของข้าพเจ้า

  Contact

  ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาง  

  1. ได้รับความรู้อะไรบ้าง การเล่น M  การการส่งเมล  การสมัครสมาชิก

   2ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน  การเล่นM   และอีเมล

  3  การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็  การใช้ในการเรียนการสอน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมกรรมเรียนรู้

Post ID: 57700, Created: , Updated, 2012-02-11 16:16:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)