1.ความรู้ที่ได้ ก็คือในเรื่องของการส่งเมล์ การสร้างบล็อก การสมัครเป็นสมาชิกบล็อก  การเล่นM การchat จะมี แบบตัวต่อตัว แบบเป็นกลุ่ม แบบไม่มีห้อง

2.ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนโดยการเล่นm ส่งเมล์

3.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือในการทำงานสามารถส่งงานให้เจ้านายได้สะดวก นำความรู้ที่ได้ไปสอนเด็ก สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ไม่มีจำกัด