ความรู้สึกในการเรียนวิชานี้  ตอนแรกก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าเนื้อหาจะเรียนเรื่องอะไรบ้างแต่เอาเข้าจริงก็พอไปได้สำหรับ

1. สิ่งที่ได้จากการเรียนวิชานี้  คือ  ได้เพื่อน  ได้แซวอาจารย์  ได้ความรู้ใหม่ ทันสมัยขึ้น รู้จักการแก้ปัญหา

2.  สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คือ อี-เมลล์  บางทีเราทำไม่เป็นก็ให้เพื่อนสอน  พองานเสร็จก็ผลัดกันชื่นชม

3. การนำไปประยุกต์ใช้ ต่อไปในการสอนนักเรียนก็ต้องเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดต่อ  และก็ไปสร้างงานเป็นของตัวเอง