บันทึกครั้งที่ 19 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549

วันนี้อ.ดวงเดือนให้เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงมาให้ศึกษา  เพื่อใช้ในการเขียนบทรายการวิทยุที่แบ่งงานกันไปเมื่อวานนี้  ส่วนของผมที่ทำเรื่องปะการังนั้น  ได้เรียบเรียงแล้วลองให้อาจารย์และเพื่อนช่วยกันดูปรากฏว่า  สั้นไปลองอ่านแล้วเวลาไม่ครบ  5  นาทีจึงต้องไปเพิ่มเนื้อหาอีก