วันที่ 30 วันซน ๆ ของเด็กนักเรียน 02/07/2557

ในวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสเป็นอย่างมากทำให้เหมาะแก่การทำกิจกรรมในกลางสนามโดยในวันนี้กิจกรรมยามเช้าก็เป็นไปตามปกติมีการเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีการอบรมจากคณะคุณครูของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ เรื่อง ต่าง ๆ อาทิเช่น ทรงผม การแต่งการ เป็นต้น

โดยในวันนี้ผมได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1 และ 3 / 2  ซึ่งเป็นวันที่แสนวุ่นวายเป็นอย่างมากเนื่องจากเนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นนี้ค่อนข้างซน รองเท้าวางไม่เป็นระเบียบร้อย แกล้งเพื่อน จนเพื่อนร้องไห้ ทำให้ผมต้องสร้างกฏขึ้นมาใหม่ใครพูดกันระหว่างเรียน พูด 1 คำ วิ่งรอบสนาม 10 รอบ แกล้งเพื่อน 1 ครั้งปรับเงิน 5 บาท 

ทำให้เด็กนักเรียนกลัวเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นนี้กลัวที่จะถูกยึดเงินค่าขนม ทำให้การเรียนการสอนสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งต้องคอยแอบดุเด็กนักเรียน ต้องแอบแทรกมุขตลกต่าง ๆ เพื่อที่จะไม่ให้เด็กนักเรียนเครียดจนเกินไปทำให้การเรียนการสอนในคาบนี้ผ่านไปได้ด้วยดี 

ต่อมาผมได้สอนห้องป 3/1 เด็กนักเรียนแตกต่างเป็นอย่างมากเนื่องจากเดินเข้าแถวกันมาเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ผมไม่ต้องใช้เสียงคอยดุด่าว่ากล่าวนักเรียนและมีแรงที่จะสอนความเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยในคาบนี้ผมได้สอนให้นักเรียนฝึกค่อย ๆ ทำ พาวเวอร์พอยทีละน่า ๆ 

เด็กนักเรียนสนใจเป็นพิเศษและสนุกสนามในการเรียนอีกด้วยทำให้ผมสอนสนุกตามไปด้วย และท้ายคาบผมถามว่ามีใครคนใดไม่เข้าใจให้ยกมือถาม มีนักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นมาว่า อย่าสั่งการบ้านนะครับ เอาผมอดหัวเราะไปไม่ได้ ทำให้ผมรู้สึกว่าการสอนในระดับชั้นประถมก็สนุกและมีความสุขไปอีกแบบ

เนื่องจากเด็กนักเรียนในระดับชั้นนี้จะดื้อตามวัยนั้นเอง และอาจจะซนไปตามประสาของเด็กนั้นเอง การเรียนการสอนในวันนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าเด็กระดับชั้นประถมถึงจะดื้อจะซนไปบ้างแต่ก็เป็นเด็กเราต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนบ้างเมื่อเค้าทำผิดจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าผิดนะไม่ควรทำ และคอยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่เด็กควบคู่ไปด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)