สัปดาห์ที่5 (9/06/2557) วันจันทร์ที่แสนเหนื่อย

วันแรกของสัปดาห์ วันนี้เป็นวันที่ขี้เกียดสุดๆแต่ทำไงได้เราเป็นครูเราต้องอดทน

วันนี้ผมทำกิจวัตรประจำวันคือ คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าแถววันนี้ผมมีสุดคาบสุดท้าย ช่วงเช้าครูพี่เลี้ยงขอให้ผมลงโปรแกรมและเช็คความเรียบร้อยของคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนทุกห้องผมเลยต้องทำการเช็คระบบลงวินโดว์ ซ่อม  และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 30กว่าตัว เลยทำให้ผมเหนื่อยมากๆกว่าจะเส็จก็ปาไปเกือบ 4 ชัวโมง พอถึงคาบสอนวันนี้ผมได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในเสาระการงานอาชีพในเรื่องการดูแลเสื้อผ้าเกิดปัญหาขึ้นคือนักเรียนชายไม่ยอมทำ ผมเลยแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนชายไปคู่นักเรียนหญิงและให้นักเรียนชายทำแทนนักเรียนหญิง สรุปนักเรียนชายทำครับ และแล้วก็หมดคาบผมก็พานักเรียนไปเข้าแถว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศรายุทธ มาตา... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)