การบ้านชิ้นที่ 1

  Contact

  การบ้าน 1  

1. meta search คืออะไร 

     ตอบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Seaech Engine Site ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่

2. search engine มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

    ตอบ มี 2 ประเภท

             1. ใช้คนหา

              2. ใช้คอมพิวเตอร์หา

3.เทคนิคการสืบค้น

   ตอบ  1.บีบประเด็นให้แคบลง

             2.การใช้คำที่ใกล้เคียง

             3. การใช้คำหลัก (Keyword)

             4. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข

             5.ใช้เครื่องหมายบวกและลบช่วย

             6.หลีกเลี่ยงภาษาพูด

             7.Advanced Search

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ~Big Blog~

Post ID: 57677, Created: , Updated, 2012-02-11 16:16:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การสร้างงาน

Recent Posts 

Comments (0)